โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และหารายได้ส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมการกุศล...
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดใบสมัคร ข้อมูลการแข่งขัน ติดต่อเรา
สมัครออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
มือใหม่มาทางนี้
ตรวจสอบสถานะ

  • วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. - 31 พ.ค. 2561
สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า
จำนวนผู้สมัครขณะนี้ 126 คน

  ข่าว ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  News and Event  ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกบูรับสมัครวิ่ง ที่มหาวิทยาลัยวลักษณ์ นครศรีธรรมราช
#กำหนดการออกบูธ_รับสมัครเดิน_วิ่ง_เบญจมฯ_ฮาล์ฟมาราธอน_ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นค...
ออกบูธรับสมัครวิ่ง ณ ม.อ. สงขลานครินทร์
10-11 มีนาคมนี้ พบกันที่ งานเดิน-วิ่ง การกุศล 45 ปี พยาบาลศาสตร์ ม.อ. จังหวัดสงขลา . . ออกบูธ #เปิดรับสมัคร เดิน-วิ่ง...
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง
เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารหอเกียรติยศ ร.ร. เบญจมราชูทิศ ...
เกร็ดพี่เท่ง
เกร็ดพี่เท่ง ก่อนสมัครวิ่งออนไลน์...
เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินสมัครวิ่ง : บัญชีสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
เลขบัญชีสำหรับการโอนเงินสมัครวิ่ง : บัญชีสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช...
เปิดรับสมัครวิ่ง ทางออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 พ.ค. 2561 ...
ช่องทางติดต่อ
โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้าน...
เส้นทางการวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2
โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้าน...
ถ้วยรางวัล เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2
โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้าน...
เสื้อวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2
โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้าน...
เหรียญวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2
โครงการเดินวิ่ง เบญจมฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ส่งเสริมด้าน...

หน้า : 1
 

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst.alumni@gmail.com ID LINE : baa0918239827


หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิปวิดีโอ
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผลการแข่งขัน

ตรวจสอบสถานะ