หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม ปิดสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร แจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะ ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา
 
  News and Event  ข่าวประชาสัมพันธ์
อัพเดทกำหนดการวิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการกิจกรรม วันที่ 20-21 พฤาภาคม 2560 ...
สถานที่พักที่สำหรับนักกีฬา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่พักนักวิ่ง...
กำหนดการรับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับเสื้อและหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง ...
ใบสมัครวิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครวิ่ง ...


  Photo Gallery  ภาพกิจกรรม
  Video Clip  วิดีโอคลิป
งานแถลงข่าวงานวิ่ง Benjama 118 Years Half Marathon 21 May 2017
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
 

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th