หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอ ภาพกิจกรรม ปิดสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร แจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะ ผลการแข่งขัน ติดต่อเรา
 
  News and Event  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ,สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ,ชมรมครูเก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช,เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบ...
ประกาศ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติยศ สมาคมศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติยศ สมาคมศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๖๐ ...
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 / 2560 ...
อัพเดทกำหนดการวิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการกิจกรรม วันที่ 20-21 พฤาภาคม 2560 ...


  Photo Gallery  ภาพกิจกรรม
  Video Clip  วิดีโอคลิป
งานแถลงข่าวงานวิ่ง Benjama 118 Years Half Marathon 21 May 2017
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท ศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
โครงการเดิน-วิ่ง เบญจมฯ ฮาล์ฟมาราธอน
สุขภาพและการออกกำลังกาย
อัพเดท พุธ 13 พฤษภาคม 2558 
 

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th