หน้าแรก  
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
 
เข้าระบบศิษย์เก่า
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
จดจำการเข้าระบบ
เมูนูศิษย์เก่า
 • หน้าแรกสมาคม
 • ประวัติสมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บทความ สาระน่ารู้
 • ภาพกิจกรรมสมาคม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • แจ้งชำระเงิน
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • คลิปวิดีโอ
 • ติดต่อสมาคมศิษย์เก่า
 • ปฏิทินกิจกรรม
  สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  สถิติผู้เข้าชม

   
   
  วิสัยทัศน์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

  นายกสมาคม
     
    นายวิทยา สังข์ทอง  
  อุปนายกสมาคม
  นายภักดี เหมทานนท์ นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค นายศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
  อุปนายกสมาคม คนที่ 1 อุปนายกสมาคม คนที่ 2 อุปนายกสมาคม คนที่ 3
       
     
    นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์  
    อุปนายกสมาคม คนที่ 4  
       
  นายสุธรรม ปานจีน
  เลขานุการ
  พ.อ.ประยูร เจริญพันธุ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที
  ผู้ช่วยเลขานุการ
       
  เหรัญญิก
       
   
  นายสมพร รุจิวณิชย์กุล
  เหรัญญิก
    นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี
  ผู้ช่วยเหรัญญิก
       
  ปฏิคม
       

  นางราตรี ชูสุวรรณ
  ปฏิคม

  นายธนชาติ เพ็ญสวัสดิ์
  ผู้ช่วยปฎิคม
  นายณัฐพงศ์ นาคดำ
  ผู้ช่วยปฎิคม
       
  นายทะเบียน
       
  นายฉลองรัตน์ รัฐธรรม
  นายทะเบียน
  นายสง่า ปรีชา
  ผู้ช่วยนายทะเบียน
  นายกรณ์ วิมลแก้ว
  ผู้ช่วยนายทะเบียน
       
  ประชาสัมพันธ์
   
  นายสุรโรจน์ นวลมังสอ
  ประชาสัมพันธ์

   

  นางอรอุมา เรียบร้อย เรืองสังข์
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
       
  ฝ่ายจัดหารายได้
  นายแก่นชน บุญต่อ
  จัดหารายได้้
  ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์ เหมทานนท์
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
  นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
       
     
    นายศิริมงคล ปานประเสริฐ
  ผู้ช่วยจัดหารายได้
   
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
   
  นายสัมพันธ์ แก้วชุม
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
    นางสาวเกศราภรณ์ เพชรรัตน์
  ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และพัฒนาสังคม
       
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
  นายชัชนันท์ ยอดศรี
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
  นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี
  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
  นายสุธรรม บุญติด
  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
     
    นายสมชาย มาลากาญจน์
  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
   
       
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
  นายสมชาย พันธรักษ์
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
  นางปิยรัตน์ รอดแก้ว
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
  นางเพ็ญรัตน์ จินดาพล
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
       
     
    นางสาวจิรภา พลการ
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
   
       
  ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
       
     
    นายวิชัย คัมภีรปรีชา
  ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
   
       
     
    นายวิชัย สุขพันธุ์
  ผู้ช่วยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
   
  ฝ่ายวิชาการ
       
   
  ดร.กุสุมา ใจสบาย
  ฝ่ายวิชาการ
    ดร.วจินี จงจิตร
  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
       
  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  นายอธิศ ระแบบเลิศ
  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
  นายวิทย์พงศ์ ศรีเพชร
  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
       
  กรรมการกลาง
       
   
  นายกฤษณะ มหากาฬ
  กรรมการกลาง
    นายทวี อัยยะศิริ
  กรรมการกลาง
   
   
  สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
  อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
  โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th
  เมนูสมาคมศิษย์เก่า
 • ประวัติ สมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ติดต่อสมาคม
 • <
  เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคกลาง
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคตะวันออก
  มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

  สมัครรับข่าวสารจากสมาคม