หน้าแรก  
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000   สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000    สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 
 
เข้าระบบศิษย์เก่า
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
จดจำการเข้าระบบ
เมูนูศิษย์เก่า
 • หน้าแรกสมาคม
 • ประวัติสมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บทความ สาระน่ารู้
 • ภาพกิจกรรมสมาคม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • แจ้งชำระเงิน
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • คลิปวิดีโอ
 • ติดต่อสมาคมศิษย์เก่า
 • ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  สถิติผู้เข้าชม

   
   
  วิสัยทัศน์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

  นายกสมาคม
     
    นายธวัช ผลความดี  
  อุปนายกสมาคม
  นายภักดี เหมทานนท์ นายสุรินทร์ ไหมศรีกรด นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
       
  เลขานุการ
       
  นายจิรชัย เชาวลิต
  เลขานุการ
  นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายธีรศักดิ์ หนูรักษา
  ผู้ช่วยเลขานุการ
       
  เหรัญญิก
       
  นางราตรี ชูสุวรรณ
  เหรัญญิก
  นายกิติศักดิ์ อักษรทอง
  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี
  ผู้ช่วยเหรัญญิก

       
  ปฏิคม
       
   

  นางปิยรัตน์ จีนาพันธุ์
  ปฏิคม

    นางสาวอรดี เต็มรัตน์
  ผู้ช่วยปฎิคม
       
  นายทะเบียน
       
   
  นายสุทัศน์ เหมทานนท์
  นายทะเบียน
    นางภิญญดา ศิริรัตน์
  ผู้ช่วยนายทะเบียน
       
  ประชาสัมพันธ์
   
  นางอรอุมา เรืองสังข์
  ประชาสัมพันธ์

   

  นายกฤษฎา หนูคง
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
       
  ฝ่ายจัดหารายได้
  นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
  ฝ่ายจัดหารายได้
  นายมนู หนูรอด
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
  นายพงศ์พันธุ์ วิชชุไตรภพ
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
       
  ฝ่ายวิชาการ
   
  นางกุสุมา ใจสบาย
  ฝ่ายวิชาการ
    นายพนธกร จรเสมอ
  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
       
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
   
  นายโอสถ เหมทานนท์
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
    นายชัชนันท์ ยอดศรี
  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
  ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
   
  นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
  ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
    นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ
  ผู้ช่วยฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
       
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
       
     
    นายสุธรรม บุญติด
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
   
       
  ฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
       
   
  นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี
  ฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
    นายสุวัฒณา แสงอุไร
  ผู้ช่วยฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
       
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
  นางสาวปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    นางสาวปานระพี แก้วภราดัย
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       
  ฝ่ายต่างประเทศ
       
     
    นายสมชาย พันธรักษ์
  ฝ่ายต่างประเทศ
   
       
  ฝ่ายพัฒนาสังคม
       
  นายเอกวิทย์ ชุมพล
  ฝ่ายพัฒนาสังคม
  นางจรรยา มั่งมี
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคม
  นายณัฐพงศ์ นาคดำ
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคม
       
  ฝ่ายเบญจองค์กร
       
   
  นายไพรัช ศิริเลศ
  ฝ่ายเบญจองค์กร
    นายสัญญา พลจรัส
  ผู้ช่วยฝ่ายเบญจองค์กร
       
  ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
     
    นางสาวอุษณีย์ แก้วเกิด
  ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
   
       
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
       
   
  นายวีรพล ครุธามาศ
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
    นายอภิชาติ สุบรรณ
  ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
       
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
       
   
  นายพีระ สุขสบาย
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
    นางสุพัตรา สุทธิเดช
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
   
   
  สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
  อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนนนาพรุ-ปากพูน
  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
  โทร.๐ ๗๕๔๔ ๗๓๘๘ E-mail:baanst@hotmail.co.th
  เมนูสมาคมศิษย์เก่า
 • ประวัติ สมาคม
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • คณะกรรมการสมาคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 • ศิษย์เก่าดีเด่น
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ติดต่อสมาคม
 • <
  เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า

  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคกลาง
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม อันดามัน
  ชมรมศิษย์เก่าเบญจม ภาคตะวันออก
  มูลนิธิเบญจมราชูทิศ

  สมัครรับข่าวสารจากสมาคม